Met tussenkomst van een kantonrechter onderscheiden wij de volgende vormen van beschermingsrecht

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiele belangen te behartigen. Het belang van de client staat in ons werk altijd centraal. Wij staan als mens en adviseur naast onze client. Onze belangrijkste taak is het beheren en beschermen van het vermogen. Wij zijn dan ook goed op de hoogte van wettelijke regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag, sociale wetgeving en belastingwetgeving. Bovendien verzorgen wij de belastingaangifte in box 1. Als bewindvoerder leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de rechter.
Informatie Bewindvoering

Mentorschap

De kantonrechter kan een mentor (= wettelijke vertegenwoordiger) benoemen als een meerderjarige ten gevolge van de lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn of haar persoonlijke belangen te behartigen. Hier gaat het om de immateriële zaken, terwijl het bij bewind materiële zaken betreft.
Informatie Mentorschap

Beschermingsbewind en Mentorschap

De kantonrechter kan ook het beschermingsbewind en mentorschap samen uitspreken. Het voordeel van deze gecombineerde functie is dat er per saldo meer tijd besteed kan worden aan de hulpvraag van de client.

Curatele

Deze beschermingsmaatregel is er voor mensen die zowel hun financiële als andere belangen niet meer kunnen behartigen.
Informatie Curatele

css.php