Werkwijze

Tijdens een intakegesprek met de cliënt en een familielid of hulpverlener, bekijken we of beschermingsbewind de meest geschikte maatregel is, en of er misschien nog andere maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld schuldbemiddeling of maatschappelijk en/of medische hulpverlening. Daarna kan de client samen zijn of haar begeleider/hulpverlener een verzoekschrift indienen. Aan de hand van een mondelinge toelichting beoordeelt de rechter of bewindvoering op zijn plaats is. Het bewind begint op de eerste dag nadat de beschikking door de griffie is verzonden. Vanaf dat moment zijn wij de bewindvoerder voor de financiele zaken van onze client.

css.php